Výhody vazektómie podstúpenej na Slovensku

Téma: Vazektómia
Dátum: Jun 17, 2024

Výhody vazektómie podstúpenej na Slovensku | Urocentrum Poradňa | Urológ Bratislava

Oplatí sa zahraničným klientom podstúpiť vazektómiu na Slovensku?

Vazektómia je relatívne rýchly a minimálne invazívny spôsob mužskej antikoncepcie, s trvalým efektom. Skúsený operatér dokáže vykonať vazektómiu od 15 do 45 minút, a to bez nutnosti hospitalizácie pacienta. Pohodlie rýchleho a efektívneho vykonania zákroku nepochybne pridáva na jeho príťažlivosti. Vhľadom na to, že vazektómia je trvalým riešením, výber tejto formy mužskej antikoncepcie je závažným rozhodnutím vyžadujúcim dobré zváženie. Odhliadnuc od etickej otázky práva muža na takýto zákrok, je tu aj hľadisko legislatívne. Mnohé krajiny majú legislatívu ukladajúcu jednotlivcom určité obmedzenia na výkon tohto zákroku. Ide najmä o vekové obmedzenia, nutnosť mať už vlastných potomkov alebo iné kritériá obmedzujúce prístup k vazektómii. Slovensko poskytuje legálnu cestu pre tých, ktorí chcú urobiť toto rozhodnutie nezávisle.

Právo muža rozhodnúť sa

Rozhodnutie podstúpiť vazektómiu na Slovensku ponúka úroveň súkromia a autonómie pre jednotlivcov, ktorí môžu považovať právne prostredie svojej domácej krajiny za obmedzujúce. Odlišný legislatívny rámec Slovenska umožňuje individualizovanejší rozhodovací proces.

Na Slovensku je pacient pred zákrokom poučený o postupe, rizikách, nezvratnosti zákroku. V rámci úvodného rozhovoru lekár pacienta upozorní na rôzne životné situácie, ktoré môžu nastať. Ak je aj po týchto upozorneniach muž rozhodnutý, podpíše žiadosť o vykonanie a informovaný súhlas so zákrokom. Zákrok sa vykonáva až po uplynutí 30 dní od podpisu, čo je zákonná doba, počas ktorej si to pacient ešte môže rozmyslieť.

V súkromnej ambulacii Urocentrum - Bratislava, s.r.o. vykonáme ročne stovky úspešných vazektómií. Vazektómiu robíme mužom od dosiahnutého 18.roku života a po podpise súhlasu s vykonaním vazektómie. Nevyžadujeme predoperačné vyšetrenia. Zákrok vykonávame ambulantne, z jedného malého rezu, v lokálnej anestéze. Čo znamená, že po výkone odchádza pacient domov. Po mesiaci prichádza na kontrolu.

Cenová dostupnosť

Pokiaľ hovoríme o cenovej dostupnosti, vazektómia je pre muža jednorazovým nákladom s trvalým efektom. Na Slovensku je tento zákrok vykonávaný cenovo výhodnejšie, v porovnaní s niektorými susednými krajinami. V súkromnej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o. je cena za tento zákrok stanovená na 499 eur.

Lákavá logistika cestovania

Záujemca o vazektómiu by mal vziať do úvahy logistiku cestovania, nakoľko sa nejedná len o cestu za jednorazovým výkonom, ale aj o kontrolu úspešnosti vykonanej vazektómie, mesiac po výkone.

Kvalitná zdravotná starostlivosť

Slovensko sa môže pochváliť renomovaným systémom zdravotníctva s kvalifikovanými odborníkmi. Súkromná ambulancia Urocentrum - Slovensko, s.r.o. disponuje kvalitným a skúseným zdravotným personálom, moderným vybavením ambulacie a vynikajúcim renomé.

Zaručenie diskrétnosti

Zaujímavým argumentom za podstúpenie vazektómie mimo domovskej krajiny, je diskrétnosť. Slovensko ponúka diskrétnu možnosť absolvovať tento zákrok všetkým tým, ktorí si cenia dôvernosť. Súkromná ambulacia Urocentrum - Bratislava, s.r.o. dbá na zabezpečenie diskrétnosti pri všetkých zdravotných úkonoch, ktoré poskytuje.

Jazyková podpora

Muži zvažujúci vazektómiu na Slovensku by si mali vybrať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s jazykovou podporou, aby bola zabezpečená efektívna komunikácia. V súkromnej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o sa dohovoríte siedmimi jazykmi. Výber ambulancie s jazykovou podporou, môže zmierniť potenciálne jazykové ťažkosti.

Pre mužov, ktorí čelia právnym obmedzeniam vazektómie vo svojej domovskej krajine, je Slovensko vhodnou alternatívou. Právna autonómia v kombinácii s praktickými výhodami, akými sú logistická a cenová dostupnosť, robí zo Slovenska atraktívnu možnosť. Jednotlivci však musia pristupovať k rozhodnutiu podstúpiť vazektómiu s patričnou vážnosťou, nakoľko pochopenie všetkých aspektov procesu vazektómie a jej dôsledkov je kľúčové. V konečnom dôsledku by mali svoj výber podriadiť osobným preferenciám a okolnostiam.

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že