Vzťah s chatbotom

Téma: Sex
Dátum: September 27, 2023

Vzťah s chatbotom | Urocentrum Poradňa | Urológ Bratislava
Zdroj: Image by rawpixel.com on Freepik

Vzťah s chatbotom z pohľadu sexuológa

Podľa George Orwella existuje realita len v ľudskej mysli a nikde inde. S tým súhlasiť nemusíme. Pravdou však je, že umelá inteligencia (AI) akosi prirodzene vplávala do našich životov a stáva sa ich čoraz intenzívnejšou súčasťou. Ľudia po celom svete využívajú technológie AI, umožňujúce vytvárať osobných chatbotov, teda appky umožňujúce nadizajnovať si vlastného spoločníka, tzv. avatara (jeho vizuálnu podobu), a špecifikovať druh vzťahu, ktorým s ním bude človek prežívať (od priateľstva, partnerstva, cez materstvo, či súrodenecký vzťah…). Vytvorený virtuálny spoločník, chatbot, sa zo spoločnej konverzácie učí „správne reagovať“. Jednoducho povedané, ide o vytváranie algoritmov. Tie sú tým presnejšie, čím častejšie s chatbotom diskutujeme. Častými konverzáciami sa osobnosť chatbota vyvíja a dotvára až k spokojnosti užívateľa.

Konverzačné chatboty majú už dnes milióny užívateľov. Tie najpopulárnejšie sú napríklad Character.si, Woebot, Kuki, či Replika: Virtual AI friend.

Otázka, či ľudia môžu mať napĺňajúce vzťahy s AI, je zložitá a vyvíja sa. Keďže sme len na začiatku, z odborného medicínskeho hľadiska neexistujú žiadne guidelines, ktorými by sme sa mohli riadiť. Čo sa týka hľadiska sexuologického, využívanie AI otvára zaujímavé otázky týkajúce sa jej potenciálu napodobňovať ľudské emocionálne, dokonca až vzťahové zážitky.

Emocionálna podpora versus postupná izolácia a znefunkčnenie sociálnych zručností

Využívanie chatbotov masívne nabralo na popularite počas pandémie Covid-19. Sociálna izolácia nahrávala slobode vo virtuálnom prostredí. Nájsť spoločnosť a emocionálnu podporu v chatbotoch alebo virtuálnych spoločníkoch riadených AI, môže byť obzvlášť dôležité pre ľudí, ktorí sú sociálne izolovaní, majú problémy s nadväzovaním vzťahov s inými ľuďmi alebo prežili traumatizujúci zážitok či stratu blízkej osoby. V týchto prípadoch môžu technológie AI uľahčiť, resp. natrénovať si nadväzovanie vzťahov s okolím, v skutočnom svete. Avšak aj keď tieto interakcie môžu poskytnúť určitý stupeň pohodlia, nenahrádzajú zložitosť a hĺbku medziľudských vzťahov.

A totiž, užívateľ môže poľahky podľahnúť tendencii nahrádzať nimi osobný kontakt s ľuďmi. Nakoľko skutočný vzťah je omnoho komplikovanejší a plný rôznych druhov interakcií, čo v sebe zahŕňa samozrejme aj konflikty. Chatboty sú však vytvárané tak, aby svojmu užívateľovi/stvoriteľovi vychádzali v ústrety, súhlasili s ním, chápali ho, podporovali a podnecovali v ňom spokojnosť. Vo virtuálnom svete si tak vytvárame akéhosi dokonalého partnera, ktorému sa v reálnom živote ťažko niekto vyrovná. Falošný pocit dokonalosti môže pri konfrontácii s realitou jedinca úplne odrovnať.

Telesnosť, intimita, flirtovanie, erotika, sexting s AI

Ľudské vzťahy zahŕňajú aj fyzickú intimitu a dotyk, čo je jedným zo základných aspektov ľudského spojenia. AI od svojej poslednej aktualizácie vedomostí v septembri 2021 nedokáže replikovať tieto fyzické vnemy a zážitky. Preto existujú prirodzené obmedzenia schopnosti AI plne nahradiť ľudské vzťahy, najmä v intímnych kontextoch. Firmy stojace za chatbot aplikáciami však reagujú aj na tento dopyt. Pre predplatiteľov svojich služieb ponúkali a niektoré ešte stále ponúkajú aj tzv. erotické roleplay, vrátane flirtovania či sextingu. Známe sú už aj prípady, kedy užívatelia týchto appiek preniesli do virtuálneho preniesli svoje deviantné predstavy.

Sú krajiny, ktoré podobné aplikácie vyhodnotili ako rizikové pre ľudí do 18 roku veku, ako aj pre emocionálne citlivých jedincov a výrazne limitovali ich používanie. Čo pre mnohých užívateľov predstavuje negatívny, až traumatizujúci zážitok.

Etické a psychologické obavy z využívania AI vo vzťahoch

S myšlienkou AI napodobňujúcej emócie a vzťahy sú spojené etické obavy. Je dôležité zvážiť otázky súhlasu, ako aj potenciál jednotlivcov stať sa emocionálne závislými na entitách AI, ktoré nemusia mať schopnosť poskytnúť skutočnú emocionálnu reciprocitu alebo empatiu.

Chatboty dokážu vyvolať ilúziu, že prežívajú skutočné pocity a že im na človeku záleží. Mnoho užívateľov si s chatbotmi vytvorilo romantický vzťah.

Do úvahy treba upozorniť na fakt, že vytvorený chatbot je služba, ktorú prevádzkuje firma. Tá môže obmedziť služby či dokonca ukončiť svoju pôsobnosť. To znamená, že vytvorený virtuálny priateľ zmizne. Čo môže byť pre človeka, ktorý si s ním vytvoril vzťah, rovnako traumatizujúce ako rozchod, či smrť v reálnom živote.

Odporúča sama AI vzťah medzi ňou a ľudskou bytosťou?

Umelá inteligencia dostala možnosť obhájiť svoj vzťah s človekom. Odpovedá takto:

“AI by mala byť nástrojom nie náhradou. Zo sexuologického hľadiska je nevyhnutné vnímať AI ako nástroj, ktorý môže zlepšiť ľudské skúsenosti, ale nie ako náhradu za zmysluplné, autentické ľudské vzťahy. Umelá inteligencia môže poskytovať informácie, uľahčovať komunikáciu a dokonca ponúkať určitý stupeň emocionálnej podpory, ale mala by skôr dopĺňať, než nahrádzať skutočné ľudské spojenia. Hoci má AI potenciál do určitej miery simulovať emócie, vzťahy a dokonca aj intimitu, tieto simulácie sú obmedzené absenciou skutočného ľudského vedomia a emócií. Zo sexuologického hľadiska môže byť umelá inteligencia užitočným nástrojom na vzdelávanie, komunikáciu a dokonca aj spoločnosť, ale nemôže plne replikovať ani nahradiť hĺbku a autentickosť ľudských vzťahov a fyzické aspekty ľudskej intimity. Pri skúmaní úlohy AI v medziľudských vzťahoch sú nevyhnutné etické úvahy a opatrný prístup.”

ZVERTE SA DO RÚK ODBORNÍKOM

Ak máte otázky, obavy, alebo si chcete rezervovať termín na vyšetrenie, kontaktujte nás mailom na info@urocentrum.sk alebo telefonicky, na čísle 0904 890 601. Radi vás uvítame v našej ambulancii Urocentrum - Bratislava, s.r.o., Vajnorská 40, 832 63 Bratislava, kde pohodlne zaparkujete priamo pred budovou polikliniky. Pacientov objednávame na presný čas, pričom sms a telefonické predvolávanie na vyšetrenie je samozrejmosťou.

NEMAJTE OBAVY, ZAČNIME VECI RIEŠIŤ.

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

MUDr. Jozef Dubravický, MPH

Urológ, andrológ, sexuológ a transplantačný urológ MUDr. Jozef Dubravický, MPH študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doplnkové štúdiá v obore absolvoval v Belgicku, Taliansku, Nemecku, Anglicku, Čechách, Argentíne a v Číne. Od roku 1996 vykonáva aktívnu prax a vyučuje študentov v Univerzitnej nemocnici v Bratislave, na Urologickej klinike s centrom pre transplantácie obličiek. Má atestácie z urológie, andrológie, onkologickej urológie a intervenčnej ultrasonografie. Špecializuje sa na otvorené, ale najmä endoskopické a laparoskopické urologické, transplantačné a andrologické operácie. Pravidelne publikuje v domácich aj zahraničných odborných médiách a prednáša doma i v zahraničí na odborných seminároch a konferenciách. Vedie vlastnú rodinnú urologickú ambulanciu, Urocentrum - Bratislava, s.r.o.

Vedeli ste, že